Збирка на љубовни изреки

Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна! До срцето на твојот ближен можеш да дојдеш само со срце! Грешките се дебели кога љубовта е слаба!

Љубовта е…

Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!

Величината на еден човек…

Величината на еден човек се огледува во длабочината на неговите убедувања, височината на неговите амбиции, широчината на неговата љубезност и досегот на неговата Љубов!

Љубовта…

Љубовта владее без меч и врзува без јаже!

Љубовта е акт…

ЉУБОВТА е акт на бескрајно простување, нежен поглед кој станува навика !!!