Марфиеви закони 02 дел

Втор дел на Марфиеви закони.  Кога ќе носиш чадор со себе дожд не заврнува. Додека дојдеш на ред правилата ќе се сменат.

Канцелариски марфиеви закони

Прв дел на интересни канцелариски марфиеви закони кои и тоа како ни се случуваат, каде што никоја ситуација, настан не можи да помини без нив. ОВЕНОВ ЗАКОН ЗА СЕКРЕТАРКИШтом седнеш да се напиеш кафе, шефот ќе побара да направиш нешто што трае токму толку да се олади кафето.