Ако си…

Ако си цвеќе биди роза, ако си месец биди мај, ако си другар биди до крај.

Можеш да го смениш…

Можеш да го смениш твоето работно место, можеш да го смениш и твојот автомобил, се менуваат и жените, се менуваат и годините, но пријателите остануваат засекогаш.

Само отворен ум прима мудрост…

Само отворен ум прима мудрост, само отворени раце примаат подарок, само отворено срце прима љубов и само добри пријатели ја примаат оваа порака.

Тука сум ти јас…

Тука сум ти јас, кога и да посакаш, во било кое време, тука сум секогаш. Тука сум ти јас за да не си сама, кога сите ќе си заминат, со тебе ќе останам!!!

Кога луѓето имаат светлина…

Кога луѓето имаат светлина во себе, таа ќе свети и надвор од нив. Така ќе се запознаеме додека чекориме во темнината, без потреба да си ги допираме лицата едни на други, или да си навлегуваме во срцата.

Можеби во животот ќе…

Можеби во животот ќе тргнам по друг пат, можеби таму ќе најдам подобар живот, љубов, среќа, но знам дека таму никогаш нема да најдам другарка како тебе.

Многу солзи моето око крие…

Многу солзи моето око крие, многу тајни и желби чуваме ние, малку се момчуњата кои ги сакаме за себе, а уште помалку се другарките како ТЕБЕ!!!

Заедно го градевме светот…

Заедно го градевме светот на пријателството во кои нитуедна мисла нема да се изгуби во тој свет на нашите мали тајни, на се она кое знаевме не е себично да го поделиме една со една, светот на нашето пријателство кое трае сеуште под ова наше заедночко небо.