Што е простување ?

Простување

Тоа е разбирање дека не можете да одите назад и да го промените минатото и прифаќање на сите искуства – без разлика колку биле трауматични, болни или несреќни – дека се едноставно лекции од кои се учи.