На врв на усни

На врв на усни - Бренда Бочварова

Јас би кажала многу, но очите мои повеќе кажуваат за оние кои умеат да читаат.Под око или на врв од клепкитевисат моите зборови..