Кога жените…

Кога жените ја земаат работата во свои раце, тогаш таа работа и не е така мала.