Господе, дај ми МУДРОСТ, помогни ми да ја разберам жената што ја сакам, за ЉУБОВ, за простување, за сите нејзини грешки, за СТРПЕЛИВОСТА, зашто ако ми дадеш СНАГА ќе ја истепам пичка и мајчина

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *