99% од населението е незадоволно од сексуалниот живот што е логично бидејќи не можам да стигнам на сите страни!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *