Која е разликата помеѓу жена на 8, 18, 28, 38 и 48 години? На 8 ја легнуваш и и кажуваш приказни, на 18 и кажуваш приказни за да ја легнеш, на 28 не треба да и кажуваш приказни, на 38 таа ти кажува приказни, а на 48 бегаш од кревет за да не и ги слушаш приказните!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *