пулс:200 
пристисок:190/80
душевно стање:Депресија
Концентрација:ја нема
терапија:sex 
САКАШ ДА МЕ СПАСИШ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *