Зошто во војна машките се послави од женските??? Затоа што женските имаат 2 рачни бомби и тунел за криење, а машките, само еден пиштол на вода!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *