Те6ко ми е да те оставам без никаква надеж…Знам дека ќе ти недостигам, но ќе се снајдеш и без мене. Засекога6 ме загуби…

ТВОЈОТ УМ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *