Да можам сништата во јаве да ги претворам, да те здогледам штом очи ќе отворам, да место вода твоите усни ги пиам, да те сакам и никогаш да не кријам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *