Ако некогаш ти заплаче око, ако те некој разочара длабоко, ако некогаш ти затрепери душа, и кога нема кој да те слуша, викни ме мене, и јас секогаш ке бидам крај тебе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *