Ако некогаш некого имам сакано, чувано во срцето, сонувано секоја вечер, носено во мислите, говорено вистина, шепотено слатки зборови на уво, тогаш тоа си била ТИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *