Ако некогаш се сетиш и речеш ТАА ме сакаше, не заборавај да речеш ТАА требаше да биде сакана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *