Ако некогаш си плачел знај дека вистински си сакал, не го обвинувај животот кој што те разочарал, бидејќи не е сон што се сонува туку горка вистина што се доживува.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *