Ако те изгубам јас тебе, ќе ме изгубиш и ти мене, но повеќе ќе изгубиш ти, него што ќе изгубам јас. Бидејќи мене секој ќе ме сака како ти, а тебе никој како јас!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *