Бев во потрага на најубави очи на светот но потрагата е завршена бидејќи тие очи во моментов ја читааат поракава!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *