Би ти се подарила целата, ама така ке ти здосадам, затоа ти го подарувам срцево, носи го, чувај го, фрли го, јас без тебе и онака не живеам, УМИРАМ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *