На сите тули на светот ќе напишам ТЕ САКАМ и посакувам една од нив да те тресне по глава за да видиш колку боли кога некој за љубов се моли!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *