Деновите минуваат, времето се губи, чувај ме злато ме сакаат и други, чувај ме за себе се колнам во животот те сакам само тебе!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *