Има време осудено на самување, кога болка си нанесуваме од спомени бегаме а знаеме дека си требаме!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *