Си легнав кажувајки дека те сакам, спиејки сонував како водиме љубов, се разбудив кажувајќи го твоето име, но уште нешто ќе беше поубаво – ти да беше покрај мене!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *