Кога ќе бидеш осамен, кога ноќите ќе ти бидат долги, запрашај го срцето твое дали го памети името мое..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *