Кога ќе ја прочиташ оваа порака ти помисли на мене. Од кога срцето ме стега од тогаш тебе те знам, се ме потсеќа на тебе, твоето име во срцето ќе го носам и додека живеам тебе ќе те сакам!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *