Кога ќе се разбудиш во ноќта, погледни низ прозорецот твој и преку најубавата ѕвезда прими го бакнежот мој!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *