Кога ноќе ќе погледнеш во ѕвезденото небо и ќе помислиш дека јас сум далеку, знај дека те гледам низ очите на месечината и еден дел од мене е секогаш со тебе LOVE YA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *