Ako некого го засакаш поради неговите доблести тоа не е ништо сериозно, но ако го засакаш поради неговите мани, е тогаш тоа е ЉУБОВ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *