Ми недостигаш во секое отчукување на моето срце, во секое трепнување со моите очи, во секоја секунда од времето и во секој момент од денот. ТЕ САКАМ злато мое. MWAA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *