Можеби ќе дојде време кога ќе ме сватиш и твоето срце како моето ќе пати. Зошто ќе сакаш некоја повеќе од себе а таа за возврат ќе бега од тебе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *