Можеби простувам, но не заборавам. Кога ќе престанам да сакам, мразам… И никогаш не склопувам раце, да молам некој што не заслужува!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *