Не барај од сонцето вечно да свети, не барај зошто постои ноќ. Не барај од човекот вечно да живее, не барај зошто постои смрт. Не барај од мене да не те сакам, не барај зошто постоиш ти!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *