Не го сакам танцот, но го играм за тебе. Не го сакам виното, но го пијам за тебе. Не го сакам животот, но го живеам за тебе. Не се сакам ни себе си, како што ТЕ САКАМ тебе!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *