Никогаш не верував дека ќе те најдам, но кога те сретнав повторно почнав да живеам!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *