Нема да плачам кога ќе заминеш со друга, нема да те молам да се вратиш, ќе бидам далеку кога ќе бидеш среќен, а уште подалеку кога ќе почнеш да патиш….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *