Немој да страдаш солзи да лиеш, ако ме сакаш зошто да криеш? Не мачи го срцето не мачи се себе затоа што можеби и јас те сакам тебе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *