Ова е слатка порака напишана со слатки букви, со слатки намери и може да ја добие само најслатката личност…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *