Овој живот има лажен сјај, токму мислиш дека живееш а доаѓа крај. Затоа љуби уживај и не мисли на криза затоа што овој проклет живот нема реприза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *