Никогаш не враќај и се на старата љубов, затоа што таа е прочитана книга и и го знаеш крајот!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *