Ранетото срце никогаш повеќе нема друг да сака, затоа што минатото секогаш ќе го боли!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *