Сега ти плачи, сега ти моли, сега тебе срцето нека те боли. Нека ти пукне од мака, мене веќе исто ми се фака.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *