Слушнав дека човек да те има крај себе е дар од Бога, не верував но ти ме убеди зошто од тебе научив дека животот е убав, а уште поубав оти си ти дел од него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *