Кога Господ ја отвори книгата на судбината и ме запраша што сакам, јас му одговорив:” Господи чувај ја личноста што ја чита поракава, затоа што таа ми е најважна од се!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *