Tажно е сонцето кога нема кој да грее, тажно е срцето кога сакано не е,тажни се облаците кога дожд се спрема, тажно е срцето мое кога тебе те нема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *