Ти испраќам топли бакнежи во ладните ноќи да те греат. Ти ја испраќам душата во ноќта да те чува. Ти го испраќам срцево да го почувствуваш како силно бие додека мисли на тебе. Слатки сни златце!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *