Тие што ги сакаме секогаш ги губиме, ретко или никогаш не се вљубуваме. Се потоа што доаѓа е бекство од криза, само еднаш се сака а се другото е реприза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *