Во животот треба едно да знаеш, да простуваш и да траеш. Да надминеш тага, да надминеш бол и да не си го трошиш времето за еден вол.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *