Животот е борба, настојувај да се бориш, а ако изгубиш не жали се зошто целта на животот е љубовта, а таа бара жртви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *