Злато не ме терај да плачам по тебе бидејќи јас плачам само кога некој умира, а ако заплачам за тебе тоа значи дека ти си мртов за мене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *